Zonnepanelen kopen: vermogen en opbrengst

Zonnepanelen kopen vermogen en opbrengst: bij jouw zoektocht naar zonnepanelen wil je natuurlijk weten welk rendement je kunt verwachten. Dit rendement wordt berekend op basis van de aanschafkosten en de opbrengst wanneer je dus  zonnepanelen kopen wilt. De opbrengst wordt berekend aan de hand van het aantal zonnepanelen, het soort zonnepaneel dat je kiest, de ligging van jouw dak, de hellingshoek van jouw dak en de schaduwvorming. Op basis van dit totaalplaatje kunnen we een rendementsberekening maken. wanneer je zonnepanelen gaat kopen helpt VolopGroen je van A tot Z
 
Vermogen zonnepaneel bepalen

Vermogen van de te kopen zonnepanelen is voor ieder soort anders in de zin van opbrengt. Elk soort zonnepaneel wordt in een zogenoemde “watt-klasse” ingedeeld. Dit geeft het gemiddelde maximale vermogen aan dat een zonnepaneel kan genereren. Deze watt-klasse wordt uitgedrukt in Wp (Wattpiek). Daarnaast wordt elk zonnepaneel na fabricage getest door middel van een flashtechniek. De testers stellen een bepaalde hoeveelheid licht vast. Die hoeveelheid licht wordt intensief op het zonnepaneel geprojecteerd. Op deze manier kan de opbrengst worden gemeten. 

Factoren bij het kopen van zonnepanelen

 • Oppervlak
  Lengte x breedte van het totaal aantal zonnepanelen bij elkaar.
 • Hellingshoek van dak of panelen
  Een zonnepaneel in Nederland levert de hoogste opbrengst wanneer het een hellingshoek van 35° tot 36° heeft. Maar bij hellingshoeken tussen 15° en 60° graden is de jaaropbrengst echter slechts 5% lager.
 • Zijwaartse hoek zonnepanelen
  Voor een optimale opbrengst is jouw systeem stationair gepositioneerd op 5° graden ten westen van het zuiden. Ook hier geldt dat bij systemen gepositioneerd tussen zuidoost en zuidwest is er slechts 5% verlies op jaarbasis.

Aanschaffen zonnepanelen: en overige factoren 

 • Schaduw
  Hoe minder schaduw des te gunstiger. Denk aan schaduw van bomen, dakkapel, jouw dak of dat van jouw buren.
 • Zoninstraling
  De hoeveelheid invallend zonlicht bepaalt in belangrijke mate de opbrengst. Ook als het bewolkt is, werken zonnepanelen. Ze ontvangen dan alleen iets minder zonlicht dan bij volle zon.
 • Zonuren
  De hoeveelheid zonuren per jaar zijn mede bepalend voor het rendement. In onze rendementsberekening houden wij rekening met bewolking.
 • Temperatuur
  Bij hoge temperaturen wordt minder elektriciteit opgewekt dan bij lage temperaturen. Dit heeft te maken met een betere elektrische geleiding in materialen bij lage temperaturen.
 • Het type zonnepanelen
  Het type zonnepaneel dat je aanschaft heeft veel invloed op jouw rendement. Zo levert AEG bijvoorbeeld superieure zonnepanelen waarbij weinig energieverlies optreedt.
 • Prijs zonnepanelen
  De prijzen van zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. De prijs van een zonnepaneel wordt vaak bepaald op basis van de kwaliteit van een paneel.
 • Afschrijving zonnepanelen
  Gemiddeld gaan zonnepanelen bij VolopGroen  zo’n 25 jaar mee, waarbij ze in de eerste 10 jaar het hoogste rendement leveren. Dit neemt geleidelijk wat af. Toch leveren de panelen bij VolopGroen  na 25 jaar gemiddeld nog 80% van het oorspronkelijke maximale rendement.

Rendement zonnepanelen over het jaar

Om je inzicht te geven hoe de opbrengstverdeling over de het jaar verloopt, kun je de onderstaande grafiek aanhouden. Vanaf april tot en met juli haal je procentueel het meeste rendement uit jouw zonnepanelen. In deze vier maanden genereer je naar verwachting 51% van het totale jaarvermogen

Berekening zonnepanelen aanschaffen

De grootte van het dak en de afstand tussen zonnepanelen bepaalt hoeveel panelen er geplaatst kunnen worden. De afstand wordt bepaald aan de hand van de hellingshoek, de afmeting van de zonnepanelen en de hoogte en breedte van het dak. Dit alles komt samen in een leg plan dat wij voor je maken. Onze adviseurs berekenen voor je de investering, de besparing, de terugverdientijd en het rendement van jouw zonnepanelensysteem.

Neem direct contact op met VolopGroen om je kosteloos te laten informeren. Of doe de Dakscan zonnepanelen dan komt een van onze adviseurs bij jouw thuis langs om je de mogelijkheden en de besparingen op het direct kopen zonnepanelen en de bijhorende besparingen  te demonstreren.

zonnepanelen kopen vermogen en opbrengst